خانه مقالات صنایع دستی

صنایع دستی


۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴

آنچه مقولهٔ صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز می‌سازد، هدف از ساخته آنهاست. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و غیره شوند. مورد استفاده آنها بیش از یک تزئین ساده‌است. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی و رسومی تری تلقی می‌شوند زیرا به عنوان بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. درحالی که هنر و کاردستی بیشتر یک فعالیتسرگرمی گونه و یک ارائه بی نقص از یک تکنیک خلاقیت است. از جنبه‌های عملی انواع مختلف صنایع دستی به دلیل شباهت مورد استفاده همپوشانی زیادی دارند.

آخرین مقالات

مينا کاری اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹


صنایع دستی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴


قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸


سکمه دوزی و قلاب دوزی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲