خانه مقالات صنایع دستی

صنایع دستی


۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴

آنچه مقولهٔ صنایع دستی را از هنر کاردستی متمایز می‌سازد، هدف از ساخته آنهاست. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و غیره شوند. مورد استفاده آنها بیش از یک تزئین ساده‌است. صنایع دستی اغلب کارهای فرهنگی و رسومی تری تلقی می‌شوند زیرا به عنوان بخشی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. درحالی که هنر و کاردستی بیشتر یک فعالیتسرگرمی گونه و یک ارائه بی نقص از یک تکنیک خلاقیت است. از جنبه‌های عملی انواع مختلف صنایع دستی به دلیل شباهت مورد استفاده همپوشانی زیادی دارند.

آخرین مقالات

سکمه دوزی و قلاب دوزی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲


مينا کاری اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹


قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸


صنایع دستی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴