خانه مقالات مينا کاری اصفهان

مينا کاری اصفهان


۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹

رواج صنعت مينا کاری در اصفهان از دوران پهلوی و حدود سال 1310 ه.ش. است و مخصوصاً اين که اين هنر- صنعت به وسيله يکی از استادان هنرمند و بنام اصفهان يعنی استاد شکرا... صنيع زاده بسط و توسعه يافت و شاگردانی در اين مکتب تربيت شدند که هر يک کانون ديگری در هنر مينا بوجود آوردند.

آخرین مقالات

مينا کاری اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹


صنایع دستی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴


سکمه دوزی و قلاب دوزی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲


قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸