خانه مقالات سکمه دوزی و قلاب دوزی

سکمه دوزی و قلاب دوزی


۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲

مواد اوليه مورد استفاده سکمه دوزان و قلابدوزان عبارت است از:کتان ايرانی و خارجی و نخ پنبه ای (که از تهران تهيه می شود و به صورت کلاف يا عمامه ای است)، کتان خارجی را که بيشتر هم مورد استفاده دارد و عرض آن 140 سانتيمتر است. روميزی گرد، زيربشقابی و دستمالهای مخصوص از انواع محصولات سکمه دوزان يا قلابدوزان است.

آخرین مقالات

صنایع دستی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۰۴


مينا کاری اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۹


سکمه دوزی و قلاب دوزی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۲۲


قالی بافی:صنايع دستی اصفهان

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۱۸